Strona główna
Swisspigments sp. z o.o.
Swisspigments sp. z o.o.

Swisspigments sp. z o.o.

90-019, Łódź, Dowborczyków 25

Czy wiedziałeś, że bufory pH odgrywają kluczową rolę w przemyśle farb i lakierów? Bufory pH to substancje, które utrzymują stałe pH w roztworach, zapewniając optymalne warunki dla różnych procesów chemicznych. W przypadku farb i lakierów, właściwe pH jest niezbędne do utrzymania stabilności produktu, właściwości aplikacyjnych oraz trwałości i wydajności powłoki. Bufory pH są stosowane w produkcji farb zarówno wodnych, jak i rozpuszczalnikowych. W przypadku farb wodnych, odpowiednie pH zapobiega osadzaniu się pigmentów oraz wpływa na właściwości reologiczne, takie jak lepkość czy płynność. W przypadku farb rozpuszczalnikowych, buforowanie pH wpływa na stabilność emulsji, co jest kluczowe dla utrzymania jednolitej konsystencji i jakości końcowego produktu. Warto zwrócić uwagę, że dobór odpowiednich buforów pH jest istotny dla spełnienia wymagań środowiskowych i zdrowotnych. Stosowanie buforów o niskiej toksyczności i biodegradowalności może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zminimalizować ryzyko dla zdrowia pracowników przemysłu farb i lakierów.